Kup ubezpiecznie ON-LINE


1. Wybierz towarzystwo ubezpieczeniowe:

Oferta dla wychowanków żłobków, przedszkoli
i szkół do 20 roku życia

Często wybierany

Wybierz wariant:
(Aby przejść do kolejnego kroku kliknij "wybieram"
przy odpowiednim wariancie ubezpieczenia).

Wariant I
50 zł
Wariant II
60 zł
Wariant III
75 zł
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku
25 000
35 000
45 000
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru
12 500
17 500
22 500
Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
20 000
30 000
40 000
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru
10 000
15 000
20 000
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia
200
200
200
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
150
150
150
Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku
10 000
10 000
10 000
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku
500
500
500
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku
500
500
500
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku
200
200
200
Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia
Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia
4 000
6 000
8 000
Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne
Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne
30 zł / dzień (limit 1350zł)
30 zł / dzień (limit 1350zł)
30 zł / dzień (limit 1350zł)
Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego
Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego
5 000
5 000
5 000
Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji
Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji
4 000
6 000
8 000
Klauzula nr 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 500 zł)
Klauzula nr 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 500 zł)
4 000
6 000
8 000
Klauzula nr 9 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
Klauzula nr 9 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
10 000
10 000
10 000
Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby
Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby
35 zł / dzień (limit 2000zł)
35 zł / dzień (limit 2000zł)
35 zł / dzień (limit 2000zł)
Klauzula nr 11 – bezpieczne dziecko w sieci
Klauzula nr 11 – bezpieczne dziecko w sieci
2 zgłoszenia
2 zgłoszenia
2 zgłoszenia
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia
5 000
5 000
5 000
Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka
Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka
1 zgłoszenie
1 zgłoszenie
1 zgłoszenie

Oferta dla studentów
do 26 roku życia

Często wybierany

Wybierz wariant:
(Aby przejść do kolejnego kroku kliknij "wybieram"
przy odpowiednim wariancie ubezpieczenia).

Wariant I
60 zł
Wariant II
72 zł
Wariant III
90 zł
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku
25 000
35 000
45 000
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru
12 500
17 500
22 500
Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
20 000
30 000
40 000
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru
10 000
15 000
20 000
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia
200
200
200
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
150
150
150
Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku
10 000
10 000
10 000
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku
500
500
500
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku
500
500
500
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku
200
200
200
Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia
Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia
4 000
6 000
8 000
Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne
Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne
30 zł / dzień (limit 1 350zł)
30 zł / dzień (limit 1 350zł)
30 zł / dzień (limit 1 350zł)
Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego
Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego
5 000
5 000
5 000
Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji
Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji
4 000
6 000
8 000
Klauzula nr 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 500 zł)
Klauzula nr 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 500 zł)
4 000
6 000
8 000
Klauzula nr 9 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
Klauzula nr 9 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
10 000
10 000
10 000
Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby
Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby
35 zł / dzień (limit 2000zł)
35 zł / dzień (limit 2000zł)
35 zł / dzień (limit 2000zł)
Klauzula nr 11 – bezpieczne dziecko w sieci
Klauzula nr 11 – bezpieczne dziecko w sieci
2 zgłoszenia
2 zgłoszenia
2 zgłoszenia
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia
5 000
5 000
5 000
Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka
Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka
1 zgłoszenie
1 zgłoszenie
1 zgłoszenie