icon
zapewniamy ochronę ubezpieczeniową
naszym kilentom i ich rodziną.

Jesteśmy firmą rodzinną.
Działamy na rynku od 1990 roku.

Jesteśmy agencją ubezpieczeniową, współpracującą z grupą dobrze wyszkolonych współpracowników, posiadających licencje wydane przez właściwy urząd nadzorujący działalność ubezpieczeniową.
Osoby te posiadają wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej. Szkolimy też nowych współpracowników ubezpieczeniowych, współpracując w tym zakresie z zakładami ubezpieczeń.
Zapewniamy praktykę w zakresie usług ubezpieczeniowych zarówno dla nowych współpracowników jak i osób kształcących się w szkołach o kierunku ubezpieczeniowym. Działamy na terenie całej Polski.

Współpracujemy z kilkunastoma zakładami ubezpieczeń, w tym z czołowymi w Polsce.

Dzięki szerokiej ofercie zapewniamy naszym klientom bezpieczeństwo, solidność oraz korzystne warunki ubezpieczenia.

Obsługujemy duże, średnie i małe podmioty gospodarcze, a także osoby fizyczne.

Posiadamy upoważnienie zakładów ubezpieczeń do likwidacji szkód osobowych. Likwidacją szkód osobowych zajmują się dobrze wyszkoleni pracownicy

Nasze cele strategiczne:

  • iconŚwiadczenie usług, które odpowiadają wymaganiom Klienta
    oraz systematyczne dążenie do poprawy ich jakości.
  • iconTworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i poszanowania wśród partnerów handlowych,
    zarówno po stronie Ubezpieczyciela i Ubezpieczonego.
  • iconStworzenie odpowiednich warunków, w których każdy pracownik czuje się
    odpowiedzialny za jakość wykonywanej pracy.
  • iconPodnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.