Ubezpieczenie szkolne NNW 2019 / 2020 r.

Szanowni Państwo,

Na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy ze środowiskiem oświatowym, blisko 30-letnich doświadczeń w obsłudze ubezpieczeń oraz zdarzeń losowych dzieci i młodzieży z wielu dostępnych propozycji towarzystw ubezpieczeniowych wybraliśmy dla Państwa program ubezpieczeniowy: COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP.

Proponowana oferta zapewnia pełną ochronę bez względu na miejsce i czas zdarzenia, 24 godziny na dobę, w kraju i za granicą, łącznie z okresem ferii i wakacji.

Oferta dla wychowanków żłobków, przedszkoli
i szkół do 20 roku życia

Często wybierany

Wybierz wariant ubezpieczenia:
(Aby przejść do kolejnego kroku kliknij "wybieram"
przy odpowiednim wariancie ubezpieczenia).

Wariant I
45 zł
Wariant II
55 zł
Wariant III
95 zł
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku
25 000 zł
35 000 zł
50 000 zł
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku)
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku)
250 zł
350 zł
500 zł
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru
12 500 zł
17 500 zł
25 000 zł
Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
20 000 zł
30 000 zł
50 000 zł
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru
10 000 zł
15 000 zł
25 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia
200 zł
200 zł
200 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
150 zł
150 zł
150 zł
Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku
4 000 zł
6 000 zł
8 000 zł
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku
400 zł
400 zł
400 zł
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia
5 000 zł
5 000 zł
5 000 zł
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku
400 zł
400 zł
400 zł
Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia
Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia
4 000 zł
6 000 zł
8 000 zł
Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne
Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne
30 zł
30 zł
30 zł
Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego
Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego
5 000 zł
5 000 zł
5 000 zł
Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji
Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji
4 000 zł
6 000 zł
8 000 zł
Klauzula nr 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 500 zł)
Klauzula nr 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 500 zł)
4 000 zł
6 000 zł
8 000 zł
Klauzula nr 9 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
Klauzula nr 9 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
10 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby
Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby
35 zł za dzień
35 zł za dzień
35 zł za dzień
Klauzula nr 11 – bezpieczne dziecko w sieci
Klauzula nr 11 – bezpieczne dziecko w sieci
2 zgłoszenia
2 zgłoszenia
2 zgłoszenia

Oferta dla studentów do 26 roku życia

Często wybierany

Wybierz wariant ubezpieczenia:
(Aby przejść do kolejnego kroku kliknij "wybieram"
przy odpowiednim wariancie ubezpieczenia).

Wariant I
50 zł
Wariant II
60 zł
Wariant III
100 zł
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku
25 000 zł
35 000 zł
50 000 zł
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku)
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku)
250 zł
350 zł
500 zł
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru
12 500 zł
17 500 zł
25 000 zł
Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
20 000 zł
30 000 zł
50 000 zł
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru
10 000 zł
15 000 zł
25 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia
200 zł
200 zł
200 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
150 zł
150 zł
150 zł
Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku
4 000 zł
6 000 zł
8 000 zł
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku
400 zł
400 zł
400 zł
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia
5 000 zł
5 000 zł
5 000 zł
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku
400 zł
400 zł
400 zł
Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia
Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia
4 000 zł
6 000 zł
8 000 zł
Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne
Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne
30 zł
30 zł
30 zł
Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego
Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego
5 000 zł
5 000 zł
5 000 zł
Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji
Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji
4 000 zł
6 000 zł
8 000 zł
Klauzula nr 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 500 zł)
Klauzula nr 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 500 zł)
4 000 zł
6 000 zł
8 000 zł
Klauzula nr 9 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
Klauzula nr 9 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
10 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby
Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby
35 zł za dzień
35 zł za dzień
35 zł za dzień
Klauzula nr 11 – bezpieczne dziecko w sieci
Klauzula nr 11 – bezpieczne dziecko w sieci
2 zgłoszenia
2 zgłoszenia
2 zgłoszenia