Ubezpieczenie szkolne NNW 2021 / 2022 r.

Szanowni Państwo,

Na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy ze środowiskiem oświatowym, blisko 30-letnich doświadczeń w obsłudze ubezpieczeń oraz zdarzeń losowych dzieci i młodzieży z wielu dostępnych propozycji towarzystw ubezpieczeniowych w tym roku aby sprostać wszystkim waszym wymaganiom wybraliśmy dla Państwa dwa programy ubezpieczeniowe: COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP.

Proponowane oferty zapewniają pełną ochronę bez względu na miejsce i czas zdarzenia, 24 godziny na dobę, w kraju i za granicą, łącznie z okresem ferii i wakacji.

Oferta dla wychowanków żłobków, przedszkoli
i szkół do 20 roku życia

Często wybierany

Wybierz wariant:
(Aby przejść do kolejnego kroku kliknij "wybieram"
przy odpowiednim wariancie ubezpieczenia).

Wariant I
59 zł
Wariant II
85 zł
Wariant III
145 zł
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku
30 000
40 000
100 000
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru
15 000
20 000
50 000
Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
50 000
70 000
100 000
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru
25 000
35 000
50 000
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia
200
200
200
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
150
150
150
Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku
10 000
10 000
10 000
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku
500
500
500
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku
500
500
500
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku
200
200
200
zwrot kosztów leczenia
zwrot kosztów leczenia
4 000
6 000
8 000
jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek nieszczęśliwego wypadku
jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek nieszczęśliwego wypadku
1 000
1 500
3 000
jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego
jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego
5 000
5 000
5 000
zwrot kosztów rehabilitacji
zwrot kosztów rehabilitacji
4 000
6 000
8 000
zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środkówspecjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 500 zł)
zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środkówspecjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 500 zł)
4 000
6 000
8 000
jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
3 000
5 000
10 000
dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby
dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby
35 zł / dzień (limit 2000zł)
35 zł / dzień (limit 2000zł)
35 zł / dzień (limit 2000zł)
DZIECKO W SIECI
DZIECKO W SIECI
2 zgłoszenia
2 zgłoszenia
2 zgłoszenia
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia
5 000
5 000
5 000
Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia ubezpieczonego dziecka
Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia ubezpieczonego dziecka
1 zgłoszenie
1 zgłoszenie
1 zgłoszenie

Oferta dla studentów
do 26 roku życia

Często wybierany

Wybierz wariant:
(Aby przejść do kolejnego kroku kliknij "wybieram"
przy odpowiednim wariancie ubezpieczenia).

Wariant I
68 zł
Wariant II
95 zł
Wariant III
157 zł
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku
30 000
40 000
100 000
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru
15 000
20 000
50 000
Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
50 000
70 000
100 000
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru
25 000
35 000
50 000
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia
200
200
200
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
150
150
150
Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku
10 000
10 000
10 000
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku
500
500
500
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku
500
500
500
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku
200
200
200
zwrot kosztów leczenia
zwrot kosztów leczenia
4 000
6 000
8 000
jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek nieszczęśliwego wypadku
jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek nieszczęśliwego wypadku
1 000
1 500
3 000
jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego
jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego
5 000
5 000
5 000
zwrot kosztów rehabilitacji
zwrot kosztów rehabilitacji
4 000
6 000
8 000
zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środkówspecjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 500 zł)
zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środkówspecjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 500 zł)
4 000
6 000
8 000
jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
3 000
5 000
10 000
dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby
dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby
35 zł / dzień (limit 2000zł)
35 zł / dzień (limit 2000zł)
35 zł / dzień (limit 2000zł)
DZIECKO W SIECI
DZIECKO W SIECI
2 zgłoszenia
2 zgłoszenia
2 zgłoszenia
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia
5 000
5 000
5 000
Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia ubezpieczonego dziecka
Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia ubezpieczonego dziecka
1 zgłoszenie
1 zgłoszenie
1 zgłoszenie